Obchodní Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platí pro zákazníky internetového obchodu Natural Max G.M.B.H. (dále jen NaturalMax), (www.naturalmax.eu) a pro zákazníky zásilkového obchodu Naturalmax.
Všechny objednávky v našem internetovém obchodě považujeme za závazné.
Prosím, pokud se chcete stát kupujícím, nebo aktivním uživatelem internetového obchodu NaturalMax pozorně si přečtěte všeobecné obchodní podmínky, a pouze v tom případě využijte naše služby, pokud souhlasíte se všemi podmínkami a berete je jako závazné.
Jazyk smlouvy: Český

Ohledně otázek týkajících se provozu webshopu, objednávek, dodání zásilky, nebo jiných dotazů nás kontaktujte na jednom z našich kontaktů!
Každý zákazník prohlašuje, že svojí objednávkou souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu www.naturalmax.eu. V e-shopu www.naturalmax.eu je možné si objednávat zboží jedině elektronicky pomocí ikony obsah košíku, udáním údajů objednavatele (jméno, adresa, telefon, email). Objednávku bereme za ukončenou zaplacením zákazníka za zboží.

Informace ohledně provozovatele a majitele webshopu:

Natural Max GmbH

Südliche Münchner Straße 15
82031 Grünwald
Daňové číslo: DE297265882
IBAN: DE12700700240887138600
BIC/SWIFT: DEUTDEDBMUC
Telefon: +49 (89) 6934 9773
E-Mail: info@naturalmax.eu
Web: http://www.naturalmax.eu

Název objednatelných produktů, služeb, ceny:
Webshop cz.naturalmax.eu nabízí pro zákazníky výživné doplňky pro detoxikaci. Tyto produkty je možné si objednat a zakoupit v internetovém obchodě online.
Ceny uvedené u produktů jsou ceny s DPH.

Informace o objednávání, popis postupu objednání

 1. Vyberte si zboží, který si máte zájem zakoupit!
 2. Vybrané zboží vložte do koše!
 3. Na straně „Košík“ si můžete uplatnit slevový kupón. Na této straně si dále můžete prohlédnout a upravit veškeré údaje ohledně objednávky. Když ve Vašich údajích objevíte chybu (jako: větší množství, označili jste si nechtěný produkt) a objednávka ještě nebyla Vámi zaslána, máte ji možnost kdykoliv upravit. Kliknutím na tlačítko odstranit pod ikonou množství, mohou být z koše odstraněny nežádoucí produkty, nebo na stejném místě můžete změnit i požadované množství. Při každé změně stiskněte ikonu aktualizovat.
 4. Kliknutím na tlačítko „Přejít do pokladny“ přecházíte do pokladny, kde si máte možnost udat údaje potřebné pro zaslání balíku a údaje pro fakturaci, pokud jsou odlišné.
 5. Dále na straně pokladna si máte možnost vybrat druh platby. Pokud máte slevový kupón a na straně Košík jste nezapsali jeho číslo, můžete tak učinit na stránce „Pokladna“ kliknutím Klikněte zde a zadejte Váš kód.- Chcete-li upravit chybu, nebo změnit údaje dané objednávky (poštovné a fakturační údaje), tak to můžete udělat v menu Pokladna.- Pokud z nějakého důvodu úprava nebo změna dat nebyla úspěšná, prosím kontaktujte náš zákaznický servis na jednom z našich kontaktů.
 6. Když jstevšechna políčkasprávněvyplnili, případně dopolíčkaPoznámkyzapsaliinformace, které považujeteza nutnéuvéstvsouvislosti s objednávkou, kliknutím naikonu“Objednat“ víteobjednávkupo odsouhlaseníobchodních podmínekzaslat.
 7. Když jste objednávku zaslali a obdrželi jste v e-mailu potvrzení o objednávce, ve kterém jste spatřili chybné údaje týkající se objednávky, okamžitě nás kontaktujte na jednom z našich uvedených kontaktů, abychom věděli chybu v co nejkratším čase opravit, a zabránit zpracování chybně zadané objednávky.8. Do 24 hodin od zaslání objednávky obdržíte e-mail s potvrzením objednávky.Neobdržení e-mailu o potvrzení objednávky může způsobit špatně udaná e-mailová adresa, nebo přeplněný poštovní přehrádka. Potvrzením objednávky se automaticky generuje a zasílá email o potvrzení objednávky.

Zpracování objednávek a jejich potvrzeníKe zpracování objednávky dochází v pracovních dnech mezi 9:00 a 17:00 hodinou.

Po zpracování objednávky Vám zašleme v e-mailu Potvrzení o objednávce, která obsahuje informace, zda je objednaný produkt (y) k dispozici na našem skladě, dále všechny údaje ohledně objednávky, datum objednávky, údaje o objednaném produktu, identifikační číslo objednávky, poznámky ohledně objednávky a také Vámi zvolené možnosti platby a dodání.

E-mail s potvrzením objednávky je považován za definitivní prohlášení o potvrzení objednávky a vyjadřuje uzavření smlouvy na dálku mezi obchodníkem a spotřebitelem.
Pokud jste do 24 hodin neobdrželi e-mail s potvrzením objednávky máte právo podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, článek 7 o formálních požadavcích na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit od smlouvy. To znamená, že nejste povinen zboží odkoupit.

Možnosti platby:

Objednané výrobky mohou být vyplaceny následujícími způsoby:
Platba při převzetí výrobku (na dobírku) kurýrovi:
Pokud je objednaný výrobek doručen kurýrem, cenu objednaného zboží a poštovného třeba v hotovosti uhradit kurýrovi při převzetí objednaného zboží.
Platba bankovním převodem na bankovní účet (předem):
Při platbě předem prosíme o úhradu hodnoty objednávky, kterou obdržíte v potvrzení objednávky (cena zboží + poštovné) ode dne potvrzení objednávky do 5 pracovních dní na níže uvedený bankovní účet. V opačném případě objednávku považujeme za zrušenou. Při převodu zadejte prosím číslo Vaší objednávky do políčka: účel platby.

Bankovní účet:
IBAN: DE12700700240887138600
BIC/SWIFT: DEUTDEDBMUC

Platba kreditní kartou:

POZOR! Buďte opatrní při vyplňování údajů, protože škodu vyplývající z nesprávného zadání údajů (např. Překlep), nese výhradně zákazník.

V případě platby předem nebo platby kreditní kartou Vám objednané zboží automaticky odešleme, jakmile bude platba připsána ve prospěch našeho účtu.
Dodaný balíček obsahuje objednaný produkt a fakturu. Při požadavku faktury na firmu, udejte firemní údaje. (Pokud je adresa doručení a adresa firmy odlišná, tak ve fakturačních údajích vyplňte fakturační adresu). Zboží až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává vlastnictvím prodávajícího. V případě, že kupující nezaplatí kupní cenu do data splatnosti, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy.

Dodání objednávky

Všechny produkty ve webshopu se nacházejí na skladě, takže po obdržení objednávky jsou ihned baleny a během 1-2 dnů jsou předány kurýrovi. Objednávku je možné podat i mimo času vyhrazeného na zpracování objednávky. V tomto případě bude vaše objednávka zpracována na další pracovní den.

Dodací možnosti:

Doručení zboží probíhá v pracovní době mezi 8 a 17 hodinou.

Pokud se v daném čase nezdržujete doma, při objednávce do poznámek můžete udat jako místo odběru své pracovní místo. Žádáme Vás o přesné vyplnění údajů! Po předání balíku kurýrovi obdržíte zprávu. Po zaslání zprávy Vám dodáme zboží na uvedenou adresu.

Cena přepravního

Při objednávce do 2500 Kč je cena přepravního: 250 Kč
Při objednávce nad 2500 Kč je cena přepravního: GRATISZ

Právo na odstoupení od smlouvy

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, článek 9 o formálních požadavcích na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory má spotřebitel 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory, aniž by uvedl důvod.

Postup uplatnění práva na odstoupení:

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, můžete tak učinit na jednom z našich uvedených kontaktů.

V případě písemného odstoupení od smlouvy zašlete prohlášení o odstoupení ve stanovené lhůtě do 14 pracovních dnů.

Kvůli přesnému určení termínu o odstoupení od smlouvy se při zaslání prohlášení poštou bere v úvahu datum podání doporučeného dopisu na poště, při informování v e-mailu čas zaslání e-mailové zprávy, při oznámení po telefonu, čas telefonického hovoru.
Objednané výrobky zašlete na adresu firmy NaturalMax poštou nebo kurýrní službou. Zboží nesmí být použité, musí být nepoškozené. Zboží musí být doručeno prodávajícímu spolu s dokladem o nákupu. Po vrácení neporušeného produktu Vám firma NaturalMax bez odkladu, nejpozději však do 30 dnů vrátí kupní cenu výrobku na uvedené číslo účtu. Firma si může žádat náhradu škody vyplývající z vrácení neúplného nebo poškozeného zboží!

Je důležité vědět, že náklady s vrácením zboží na adresu firmy NaturalMax nese spotřebitel. Spotřebiteli nevzniknou žádné jiné náklady. Vrácené zboží ve formě dobírky nepřebíráme!
Po vrácení otevřeného produktu si právo na odstoupení od smlouvy nemůžete uplatnit.
Zákazník má právo zrušit svou objednávku v době po objednání, ale ještě před zasláním zboží. Tuto žádost je povinen ohlásit v mailu info@naturalmax.eu. Kupující nehradí v takovém případě žádné výdaje.

Místo a kontakty podání stížnosti:

Zákazník má možnost podat stížnost, reklamaci, nebo prohlášení o odstoupení od smlouvy na jednom z níže uvedených kontaktů:
Natural Max GmbH
Südliche Münchner Straße 15,
82031 Grünwald
Telefon: +49 (89) 6934 9773
E-Mail: info@naturalmax.eu

Postup podání stížnosti:

Stížnosti, reklamace zákazníků dodané na jeden z výše uvedených kontaktů je firma NaturalMax povinna vyřídit do 72 hodin od obdržení stížnosti s výjimkou svátků a dnů pracovního klidu a podle právoplatných předpisů označit způsob, místo a čas vyřízení námitek.

Doba vyřízení stížnosti:

K vybavení stížnosti ohledně objednávky dojde v pracovních dnech mezi 9:00 – 17:00 hodinou.

Další možnosti uplatnění pravomocí:

Pokud se zákazník a firma NaturalMax navzájem nedohodnou a spotřebitelský spor je nedořešený, pro zákazníka jsou otevřeny následující možností vymáhání:

1) Podání stížnosti u spotřebitelky organizací, které mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitelů
2) Zahájení smírčího procesu
3) Zahájení soudního řízení.

Odpovědnost za vady zboží a záruka

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti NaturalMax a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.
Ke každému zboží zakoupenému u společnosti NaturalMax je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.
Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:
– Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané, zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit),
– Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu.

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Reklamované zboží je kupující povinen ohlásit v co nejkratší možné době, ale na základě zákona o ochraně spotřebitele až do dvou měsíců od převzetí zboží. Pokud k ohlášení došlo po dvoj měsíční době, spotřebitel neztrácí právo na záruku, ale je povinen škody způsobené pozdìjích ohlášením firmě NaturalMax uhradit.

Kupující má právo požadovat odstranění záručních vad v případě, že je to možné nebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že není možné záruční vady odstranit, má kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo vrácení peněz.
V případě reklamace je kupující povinen doručit zboží na adresu firmy NaturalMax. Po obdržení zboží spolu s dokladem o koupi a písemnou reklamací (vyplnit formulář záručního listu) je prodávající povinen do 30 dnů písemně seznámit kupujícího s výsledkem reklamačního řízení.

Ochrana osobních údajů

 1. NaturalMax se zavazuje chránit a respektovat Vaše soukromí. Tyto zásady (spolu s podmínkami používání a dalšími dokumenty, které jsou v nich jmenovány) stanoví základní postupy, kterými se řídí. V pravidlech o ochraně osobních údajů NaturalMax jsou uvedeny jasné pokyny, které definují postupy týkající se ochrany osobních údajů a prezentuje služby, prostřednictvím kterých webová stránka www.naturalmax.eu žádá návštěvníky o zadání osobních informací. Zásady ochrany osobních údajů rovněž obsahují ustanovení, které informují za jakým účelem a jak použije NaturalMax informace zpřístupněné návštěvníkům během návštěvy na webové stránce, a jak zajistí na základě příslušné legislativy zachování a ochranu jeho osobních údajů.
 2. Návštěvník během procházení stránky NaturalMax poskytuje osobní informace. Přístup k některým službám dostupným na webstrane NaturalMax nevyžaduje předběžnou identifikaci návštěvníka, takže přístupem k obsahu těchto služeb návštěvník neposkytuje osobní informace. Poskytování údajů probíhá částečně automaticky, a zčásti pomocí formulářů umístěných na internetové stránce, vyplněním těchto formulářů, nebo prostřednictvím informačních bulletinů a objednáním dalších materiálů. Tyto údaje zahrnují informace, které zákazníci poskytnou při registraci na webové stránce, předplacením služeb společnosti, zakoupením zboží prostřednictvím webové stránky společnosti nebo při žádosti o další služby.
 3. Podmínkou prohlížení jednotlivých částí webu NaturalMax je poskytnutí osobních údajů návštěvníka pro jeho identifikaci. Jejich poskytnutím uživatel zároveň souhlasí s tím, že údaje poskytnuté pro jeho identifikaci NaturalMax použije dle platných zákonných ustanovení. Pokud se návštěvník rozhodne v tom smyslu, že požadované osobní informace neposkytne, je možné, že mu přístup k určitým částem stránek nebude povolen.
  Zákazníkům poskytované údaje jsou dostupné v první řadě zaměstnancům webshopu NaturalMax. Tyto údaje jsou považovány za důvěrné a nejsou sděleny žádné třetí straně, s výjimkou případů, kdy je to nutné v rámci zpracování objednávky, nebo chodu webstrany. (Například: poskytnuté údaje kurýrní službě). V těchto případech firma NaturalMax není odpovědná za způsob ochrany osobních údajů třetích osob.
 4. NaturalMax není zodpovědná za žádné škody vzniklé v souvislosti s neoprávněným přístupem třetí osoby k osobním údajům návštěvníka webové stránky NaturalMax, jejich zničení, poškození nebo zveřejněním. Za tyto škody odpovídá výhradně poskytovatel dané služby, nebo stránky, čili třetí osoba.
 5. K některým službám webové stránky NaturalMax se návštěvník dostane jedině vyplněním registračního formuláře. Informace získané registrací uživatele spravuje NaturalMax v souladu s ustanoveními platných právních předpisů s maximální pečlivostí, v přísné tajnosti, zajišťují, že nebudou poskytnuty neoprávněným osobám. Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkům za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Zákazník dává společnosti svůj souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 6. Údaje pro individuální přístup k uživateli (např .: e-mailová adresa) využije NaturalMax výhradně pro účely schválené předem uživatelem, bez předchozího písemného souhlasu – s výjimkou případů uvedených v příslušných právních předpisech – je za žádných okolností nevyužije jinak, a nevydá jejich třetí osobě.
 7. NaturalMax se zavazuje, že před shromážděním a zpracováním jakýchkoliv údajů o uživateli přesně a jasně informuje návštěvníka o metodách, zásadách sběru dat, a za jakým účelem budou zpracovány údaje na webové stránce. V případech, kdy sběr a zpracování dat není v souladu se zákonem je NaturalMax povinen upozornit uživatele, že poskytuje údaje dobrovolně. V případě zadání povinných údajů je povinností NaturalMax uvést příslušný zákon nařizující zpracování těchto dat.
 8. V každém případě, pokud chce NaturalMax použít údaje poskytnuté uživatelem v nesouladu s původním cílem shromáždění dat, je povinen návštěvníka webové strany (uživatele) informovat o svém záměru a získat jeho výslovný souhlas k použití údajů, nebo poskytnout možnost uživateli zakázat jejich použití.
 9. NaturalMax vždy dodrží stanovené zásady zaznamenávání a zpracování dat o svých činnostech, pokud s tím uživatel souhlasí, jej informuje e-mailem.
 10. NaturalMax prohlašuje, že žádné sankce neuplatní vůči uživateli, který odmítne udat nepovinné údaje.
 11. Změna, odstranění osobních údajů
  Pokud návštěvník webové stránky NaturalMax žádá o změnu nebo odstranění poskytnutých osobních údajů v databázi NaturalMax, NaturalMax reaguje okamžitě, nejpozději do 3 dnů a to tak, že návštěvníkům vyznačeny údaje následně po písemné žádosti buď změní nebo odstraní. V tomto případě budou údaje neobnovitelné. Změny musí být zaslány na e-mailovou adresu info@naturalmax.eu. Odstranění údajů se nevztahuje na údaje, jejichž zpracování je požadováno zákonem (např. Údaje pro účetnictví), ty NaturalMax archivuje do zákonem požadované doby. Pokud firma NaturalMax nevyhoví žádosti zákazníka o změnu nebo odstranění dat nebo jejich v požadované době neumí realizovat, do 30 dnů od žádosti vyrozumí ákazníka o důvodech odmítnutí žádosti.
 12. Odběr novinekWebová stránka umožňuje zákazníkům se přihlásit k odběru novinek v horní části webshopu pod ikonou „Odběr novinek“.
  Provozovatel webstrany na základě výslovného souhlasu zákazníka v souladu s právními předpisy předává inzerce a reklamy na zadanou e-mailovou adresu. Zákazník se bez omezení, odůvodnění může kdykoliv a bezplatně odhlásit z odběru novinek. Může to udělat v dopise zaslaném na adresu firmy NaturalMax, e-mailem na adresu info@naturalmax.eu., Nebo kliknutím na odkaz v dolní části webstrany „Odhlásit z odběru novinek“. V tomto případě NaturalMax vymaže všechny osobní údaje potřebné k zasílání novinek.13. Odkazy
  Webová stránka NaturalMax obsahuje řadu přípojných bodů (linky, odkazy), které vedou na webové stránky jiných poskytovatelů. NaturalMax nebere zodpovědnost za zpracování dat a zabezpečení informací jiných poskytovatelů služeb.
 13. Adresy IP a cookies
  Společnost může shromažďovat údaje o počítači zákazníků, včetně případné adresy IP, operačním systému a typu prohlížeče za účelem správy systému a poskytování souhrnných informací inzerentem. Jde o statistické údaje týkajíce se aktivit a vzorců procházení uživatelů webové stránky a nemohou identifikovat jednotlivé zákazníky. Ze stejného důvodu je společnost oprávněna získávat údaje související s obecným užíváním internetu zákazníky a to prostřednictvím souboru cookie, který je uložen na pevném disku počítače zákazníka. Soubory cookies obsahují informace, které se přenášejí na pevný disk počítače zákazníků. Společnosti pomáhají vylepšit webovou stránku a poskytnout lepší a osobnější služby zákazníkům. Umožňují:

  • Odhadnout množství uživatelů a jejich vzorce používání.
  • Uchovávat informace o preferencích zákazníků a tím přizpůsobit webovou stránku jejich individuálním zájmům.
  • Urychlit vyhledávání.
  • Rozpoznat zákazníka, který navštíví webovou stránku opakovaně. Soubory cookies lze odmítnout tak, že se v prohlížeči aktivuje nastavení, které brání přijetí Subota cookies. Při takovémto nastavení ale zákazník nemusí mít přístup k některým částem webové stránky. V případě, že na svém prohlížeči neupravíte nastavení tak, aby zabránilo přijetí souborů cookies, vytvoří náš systém cookies, když se přihlásíte na webovou stránku.
 14. OstatníNemůžeme převzít odpovědnost za žádnou z níže uvedených případů, z jakýchkoliv příčin k nim došlo:
  • Jakékoliv selhání internetové sítě, která brání www.naturalmax.eu webshopu v bezvadném fungování a zákazníkovi v nakupování.
  • Jakákoli chyba programu, abnormální událost nebo důsledky technických poruch.
  • V případě Vis major, nebo jakýchkoli událostí, které se nedají řídit.
  • Jakékoliv závazkové právní vztahy vzniklé mezi provozovatelem a spotřebitelem před nabytím účinnosti této smlouvy, nebo mimo tuto smlouvu, se řídí obecnými právními předpisy, pokud se strany nedohodnou jinak.16. Autorská právaWebové stránky jsou chráněny autorským právem. NaturalMax, je držitelem autorských práv celkového obsahu, které poskytuje webstrana naturalmax.eu.Použití obsahu stránek Naturalmax – např. ukládání dat do databází, přenos, zveřejnění nebo stažení dat, uvádění na trh – je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele.
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page